Personlig tränare

JUST NU INGÅR ANALYS- OCH PLANERING FÖR NYA MEDLEMMAR! VÄRDE 1495 kr.

Analys- och planeringstjänsten ingår för nya medlemmar som tecknar ett 12 månaders avtal.

Genom samtal utvärderas din träningsbakgrund och eventuella skador för att vi ska få en första grund till utformning av ditt träningsprogram.

Leg. naprapat gör en avläsning av ditt rörelsemönster s.k. screening vid ett tillfälle.

Ett fystest ingår. Du får göra konditions-, styrke- och smidighetstest för att få en bild av din fysiska status. Här ingår även en hälsoutvärdering genom en BMI mätning, beräkning av fettprocent m.m.

Ett personligt träningsprogram utformat för dig och dina målsättningar. Efter ca 14 dagar har vi ett personligt samtal för att följa upp hur träningen fungerar och gör ev. justeringar.

EFFEKT Träning

VÄRVA EN TRÄNINGSKOMPIS OCH FÅ EN MÅNAD GRATIS!

Just nu får du som är medlem 1 månad gratis träning när du värvar en ny träningskompis som tecknar ett 12 månaders avtal.

För att ta del av förmånen ansöker din träningskompis om medlemskap och informerar oss samtidigt om vem som är värvare. Erbjudandet gäller värvning av nya medlemmar.