FYSTEST

Genom en fystest får du kännedom om din fysiska status. Fystesterna är ett bra instrument för att mäta och följa upp din utveckling och effekten av din träning.

Att se konkreta resultat av din träning kan vara motiverande. Vi genomför skonsamma fystester som mäter styrka, rörlighet och kondition (VO2 max). En In-body vägning ingår också. Du får på kort tid en ögonblicksbild över din fysiska status och kan använda resultatet till att jämföra med tidigare fystester och på så sätt följa din utveckling. Hur ofta du ska göra fystester är individuellt men börja förslagsvis med 1-3 månaders mellanrum.

Fystest

445.00 kr

Fystesten tar ca 45 minuter att genomföra och innehåller följande moment:

 • Konditionstest, beräkning av syreupptagningsförmåga (VO2 max)
 • Styrketest
 • Rörlighetstest
 • In-body analys

Vi dokumenterar resultatet och skickar till dig, resultatet från tester sparas inte hos oss.

Den här tjänsten är tillgänglig även för icke medlemmar, boka en tid i kalendern nedan. Ev. avbokning ska ske senast 1 dag innan bokad tid för att få pengar tillbaka.

 • oktober 2020
 • Ti
 • On
 • To
 • Fr
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
  Var god välj ett datum