TRÄNINGSANALYS OCH RÅDGIVNING

Den här tjänsten förbättrar kvaliteten i din träning. Du får en bra bild av din fysiska status, kvalificerad rådgivning och övningar som passar dig och ditt träningsmål.

Du träffar en fysioterapeut eller en naprapat för att gå igenom din träningsbakgrund och eventuella skador. Du får också en bra bild av din fysiska status genom en analys av ditt rörelsemönster och fystester.

Den här tjänsten passar bra inför starten av en träningsperiod. Du får kunskap om vilka övningar som är bra för dig och hur dom ska utföras. Du får också en bra bild av ditt fysiska nuläge och kan följa din utveckling genom att jämföra resultatet med kommande fystester.

Följande moment ingår i tjänsten:

  • Genomgång av din träningsbakgrund, eventuella skador och din upplevda fysiska status
  • Avläsning av ditt rörelsemönster en s.k. screening
  • Test av kondition, styrka och smidighet
  • In-body vägning och analys för få kunskap om hur din kropp mår på insidan
  • Genomgång av testresultat
  • Kvalificerad rådgivning och introduktion till övningar som passar dig och din situation
  • Avstämning och justering av övningar vid behov

Vill du ha hjälp av en personlig tränare för att få extra stöd med träningsschema och att genomföra din träning?  Läs mer om  personlig tränare.

Pris: 1495 kr

Om du är medlem, säg till på gymmet så kan du boka tjänsten direkt på plats.

Bokningsförfrågan