Artros behandling

Artros motverkas med träning

Om du har artros är du inte ensam. Artros drabbar ungefär en fjärdedel av alla svenskar över 45. Artros är dock inte en oundviklig del av åldrandet. Tvärtom går det att förebygga och motverka med hjälp av en livsstilsförändring. De flesta av de som drabbas klarar sig utan operation. 

Sjukdomen artros har sin grund i att brosket har utsatts för ogynnsam belastning under en längre tid. Detta kan bero på en rad olika saker, exempelvis en tidigare ledskada eller ett tungt arbete med monotona rörelser. Ju längre en led varit utsatt för den här typen av faktorer, desto högre är risken att drabbas. Risken ökar därmed med åldern, men åldern i sig är ingen riskfaktor. 

Diagnosen artros ställs oftast av läkare eller fysioterapeut och grundbehandlingen består av anpassad träning samt utbildning om hur sjukdomen hanteras på bästa sätt. Det är vetenskapligt bevisat att anpassad träning både minskar smärtan och förbättrar den fysiska funktionen. Samtidigt är träningen i princip en riskfri behandling. 

De flesta av de som drabbas klarar sig utan operation. Träning ger tillräcklig lindrig för de flesta. Många kan återgå till ett normalt liv på det här sättet och en del blir helt smärtfria. Även om operation skulle bli aktuellt så småningom så förlorar man ingenting på att träna – tvärtom. Riskerna med ingreppet minskar och resultatet blir bättre ju bättre formen är innan operationen. 

Bli medlem på EFFEKT Träning och börja träna för att motverka artros eller för att bygga upp din form inför en eventuell operation. Vi har fysioterapeuter som ger dig råd om anpassad träning. Vi samarbetar med Joint Academy, en ledande aktör inom artrosbehandlingar som hjälper dig med allt från diagnos till anpassad träning och uppföljning. All rådgivning sker online via en app och du kan alltid få rådgivning oavsett vart du befinner dig. Behandlingen är kostnadsfri för dig och ingen patientavgift tillkommer. Det är enkelt att komma igång och du kan börja idag!

STARTA DIN ARTROSBEHANDLING

Vår partner

Joint Academy

 

Lämna ett svar