Att sätta träningsmål

Träningsmål kan bidra till att få en riktning och ge motivation för din träning. 

Bestäm vad du vill uppnå med din träning och sätt mål som du kan mäta och följa upp. Gör gärna dina mål SMARTA (specifika, mätbara, accepterade, relevanta och tidsbundna). Exempel på specifika mål kan vara att du ska öka antalet repetitioner vid en träningsstation från 20 till 25 på 30 sekunder, eller att du ska klara 10 minuter rodd vid roddmaskinen i högt tempo.

För att kunna mäta dina framstegen, kan du använda dig av tidtagningar, antal repetitioner eller vikten du lyfter. Men du kan också göra en bedömning av hur du mår vid mättillfället jämfört med tidigare.

Sätt mål som du tror du kan uppnå med en viss ansträngning. Dina mål ska vara relevanta för dig och din träning och sätt en tidsram som visar när du hoppas ha uppnått dina mål eller del-mål.

Ett exempel på ett SMART mål kan vara:

“Jag kommer att öka mitt välbefinnande på 12 veckor genom att träna cirkelträning 3 gånger i veckan och byta ut 1 måltid om dagen till en näringsrik måltid.”

Ett tips är att ha både kortsiktiga och långsiktiga mål, det hjälper dig att hålla dig motiverad, få en utveckling och stegvis ändra dina vanor mot en hälsosammare livsstil.

Sätt dina mål, träna och följ upp dina resultat. Även små framsteg räknas.

Vill du ha hjälp med att nå dina träningsmål?

Boka kostnadsfri rådgivning >

 

Lämna ett svar