Konditionstest

Hur bra kondition har du? Gör ett konditionstest

Bra kondition är viktig för prestation inom idrott och motion men även för att klara av sysslor i vardagen. En bra kondition stärker hälsan och minskar risken för högt blodtryck, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

Konditionstest

Bra kondition är bra för den fysiska hälsan och forskning visar att även din hjärnas kapacitet förbättras av en ökad syreupptagningsförmåga. Vi kan säga att konditionsträning är en smart investering.

Men vilken konditionsnivå ligger du på idag? Har du en hög- eller låg konditionsnivå? Du får svar genom att göra ett konditionstest!

Hur bedömer du din konditionsnivå?

För att bedöma vilken nivå din kondition ligger på och om din konditionsträning varit effektiv gör du ett konditionstest. Det finns olika typer av konditionstester men en vanlig förekommande test mäter din konditionsnivå genom att beräkna din maximala syreupptagningsförmåga. Resultatet från konditionstestet ger dig ett konditionsvärde som du kan jämföra med referensvärden (se tabell nedan) och därigenom se vilken konditionsnivå du ligger på. Generellt sett indikerar ett högt konditionsvärde att du har bra kondition.

Referensvärdena för att mäta konditionen varierar för kvinnor och män.

Konditionstest
EKBLOM-BAK test, referensvärden

Så mäter du din kondition

När vi mäter din kondition utför vi ett s.k. icke-maximalt VO2 test och beräknar din maximala syreupptagningsförmåga. Det här är en typ av konditionstest som passar bra när du inte vill eller har möjlighet att pressa dig maximalt och när syftet är att jämföra förbättringar över tid snarare än att få exakta mätvärden.

Ergometercykel
Ergometercykel för konditionstest

VO2 testet utförs på en speciell träningscykel en s.k. cykelergometer. Du cyklar under några minuter samtidigt som din puls registreras. Utifrån det registrerade puls-värdet kan vi beräkna ditt konditionsvärde. Metoden har utvecklats och förfinats på GIH i samverkan med Monark träningscyklar.

Effektiv konditionsträning

En tumregel för att förbättra din kondition är att motionera regelbundet. Om du har en stillasittande vardag och byter ut den mot en mer aktiv tillvaro med enklare motion flera gånger i veckan, kommer din kondition att förbättras.

När du har kommit en bit på väg och vill ta ytterligare steg för att utveckla din konditionsnivå är intervallpass eller HIT träning (Högintensiv träning) effektivt. Intervallpassen innebär att du upprepade gånger tränar med högre intensitet än du brukar under en kort tid och vilar där emellan. Våra hydrauliska styrketräningsmaskiner passar bra för intervall- och HIT träning men även träningscykel och annan typ av cirkelträning fungerar bra. Du kan läsa mer om HIT träning i artikeln “HIT träning – kom i form snabbare”.

Både medlemmar och icke-medlemmar är välkomna att göra ett konditionstest hos oss. Här boka du tid för ett konditionstest.

Träna din kondition, det är en smart investering!

Lämna ett svar