corona och träning

Kan du träna trots Covid-19?

Coronaviruset och alla regler för att undvika smittspridning har gjort att många drar ner på sina sociala- och fysiska aktivitet. Stillasittande gör samtidigt att vi mår sämre och nu har Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin uppmärksammat frågan i en rapport där dom lyfter fram vikten av daglig fysisk aktivitet trots coronaviruset. WHO är inne på samma linje.

Att vara fysiskt aktiv och upprätthålla en god kondition har visat sig ha en stark koppling till hur du mår och din hälsa. I rapporten lyfter Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin dels fram att en stor andel av den svenska befolkningen idag har en hälsofarligt dålig kondition och inte når upp till rekommendationerna för fysisk aktivitet. Dom lyfter också fram att regelbunden träning har visat sig minska både dödlighet och insjuknande i influensa och lunginflammation.

Att träna efter din egen förmåga är ett bra val även om du ingår i gruppen 70+ enligt rapporten. Både muskelstärkande och pulshöjande träning rekommenderas för att stärka kroppen.

”Det är extra viktigt att personer över 70 år upprätthåller sin fysiska aktivitet eftersom nedsatt rörlighet hos äldre kan ha en hastig negativ inverkan på hälsa och välbefinnande.”

Hur påverkar stillasittande din hälsa?

Intressanta mätningar har gjorts för att se hur minskad aktivitet påverkar kroppen. Om du minskar antalet steg per dag från 10 500 till 1 300 steg under två veckor får du bl.a. en kraftig minskning av din maximala syreupptagningsförmåga (VO2max, ett mått på din kondition). En minskning från cirka 6 200 till 1 400 steg per dag under tre veckor leder till en försämrad metabol hälsa och kroppskomposition.

Tips på aktiviteter

Om du kan träna d.v.s. är frisk, så är det smart att träna även under coronatider. Att du är 70+ är inget undantag. Kroppen blir genom träning bättre förberedd på att hantera infektionssjukdomar och virus och de negativa effekterna av stillasittande kommer snabbt.

Några konkreta tips på aktiviteter från WHO:

Tips på aktiviteter
Tips på aktiviteter från WHO

Du bör alltså träna och hålla dig fysiskt aktiv även under coronatider och även om du är 70+. Du mår bättre och stärker din kropp som då kan ta hand om infektionssjukdomar på ett bättre sätt.

Tips: Prova att träna med vår online träning (klicka här).

Läs hela rapporten här

 

Lämna ett svar